5. mailako matematikaimagesCA3J1QNF.jpg

1.- Zenbaki arruntak


 • 9 zifrako zenbakiak
 • Zenbakien deskonposaketa batuketa modura
 • Zenbakizko zuzena

ROMA.jpg

2.- Zenbaki erromatarrak

3.- Batuketa

plus.jpg

 • Batuketako gaiak
 • Propietateak:
  • Trukatze-propietatea
  • Elkartze-propietatea
  • Elementu neutroa

MathSubtraction.jpg

4.- Kenketa


 • Kenketako gaiak
 • Gaien arteko erlazioa
 • Batuketaren eta kenketaren propietaten arteko konparazioa
 • Eragiketa konbinatuak

bider.jpg

5.- Biderketa


 • Biderketako gaiak
 • Propietateak:
  • Trukatze-propietatea
  • Elkartze-propietatea
  • Banatze propietatea
  • Elementu neutroa
 • Biderketaren kasu bereziak:
  • 10,100,1000 zenbakiez biderkatzea
  • Amaieran zeroak dituzten zenbakiez biderkatzea.
 • Emaitzak nola zenbatetsi
 • Eragiketa konbinatuak

dividir.jpg

6.- Zatiketa


 • Zatiketako gaiak
 • Zatiketa osoak eta zatiketa zehatzak
 • Aldakuntzak zatiketako gaietan
  • Aldakuntza zatikizunean
  • Aldakuntza zatitzailean
  • Aldakuntza zatikizunean eta zatitzailean
 • Hiru zifrako zatitzaileak
 • Emaitzak nola zenbatetsi

zuzenparaleloak.jpg

7.- Zuzenak eta angeluak


Zuzenak
 • Motak
 • Nola marraztu
Zuzenerdiak
Segmentuak
 • Erdibitzailea
Angeluak
 • Nola neurtu eta marraztu
 • Sailkapena
 • Angeluaren erdikaria

frakzio.jpg

8.- Frakzioak


 • Frakzioa: gaiak eta irakurketa.
 • Zenbaki mistoa.
 • Zenbakien frakzioak.
 • Frakzio hamartarrak eta portzentajeak.
 • Frakzio baliokideak.
 • Frakzio baliokideen funtsezko propietatea.
 • Frakzioen zenbakizko balioak nola konparatu.
 • Izendatzaile bereko frakzioen batuketa eta kenketa.
 • Frakzioen eta zenbakien arteko biderketa

decimal.jpg

9.- Zenbaki hamartarrak


 • Hamarrenak, ehunenak eta milarenak.
 • Zenbaki hamartarrak nola irakurri eta nola ordenatu.
 • Zenbaki hamartarren batuketa, kenketa eta biderketa.
 • Zatidurak hamarrenetaraino nola hurbildu.
 • Zatiketaren proba.
 • Zatiketak hamarrenekin.
>

irudigeo.jpg

10.- Irudi geometrikoak


 • Poligonoak: elementuak eta sailkapena.
 • Poligono ahurrak eta poligono ganbilak.
 • Triangeluen eta koadrilateroen sailkapena.
 • Triangeluen erdibitzaileak, erdikariak, altuerak eta erdibidekoak.
 • Arkua, korda eta zirkunferentzia.
 • Zirkulua, segmentu zirkularra, sektore zirkularra eta koroa zirkularra

dirua.jpg

11.- Denbora eta dirua


 • Denbora-unitateak.
 • Denboraren adierazpen konplexuak eta adierazpen bakunak.
 • Adierazpen konplexuen batuketak eta kenketak.
 • Diru-unitateak.

masa.jpg

12.- Luzera, masa eta edukiera


 • Luzera-, masa- eta edukiera-unitateak identifikatzea eta erabiltzea.
 • Zenbait unitate beste unitate batzuetara pasatzea, eta hainbat unitatetan emandako problemak ebaztea.
 • Problemak ebaztea, ikasitako prozedurak erabiliz.
 • Buruzko kalkulurako estrategiak erabiltzea: zenbaki bikoitiak zati 20 eta zati 40 egitea.

hirukia.jpg

13.- Perimetroa eta azalera


 • Poligonoen perimetroa.
 • Irudien gainazala eta azalera.
 • Azalera-unitateak: m2, dm2, cm2 eta mm2.
 • Karratuen, errektangeluen eta poligono irregularren azaleren kalkulua.

simetria.jpg

14.- Higidurak eta antzekotasuna planoan


 • Irudi simetrikoa.
 • Simetria-ardatza.
 • Irudi simetrikoak simetria-ardatz batekiko.
 • Translazioa.
 • Antzekotasuna.
 • Koordenatuak planoan.

grafiko.jpg

15.- Estatistika eta probabilitatea

 • Aldagaiak.
 • Datuak adierazteko erak.
 • Batezbestekoa eta moda.
 • Zorizko gertaerak.
 • Gertaeren probabilitatearen kalkulua.


Agrega Euskadi
Zenbaki arrunten biderketa/División de números naturales
Txanpon sistema: euroa /El sistema monetario: el euro
Poligonoen elementuak eta klasifikazioa, triangeluak eta laukiak/
Elementos y clasificación de polígonos, triángulos y cuadriláteros
Espazioaren geometria/Geometría del espacio
Edukiera eta masa/ La capacidad y la masa...
Estatistika/La estadística...
Zenbaki proportzionaltasuna: ehunekoa/La proporcionalidad numérica: tanto por ciento
Frakzioak eguneroko bizitzan/Las fracciones en la vida cotidiana
Azalera neurriak/Medidas de superficie
Denbora neurtu/Medir el tiempo
Medir y comparar longitudes
Numeros decimales (El sistema de numeración decimal y otros sistemas)
Operaciones con fracciones
Operaciones con números naturales
Resolución de problemas con números naturales
Tratamiento de información: Estadística