Frakzioak:

  • Frakzioa: gaiak eta irakurketa.

  • Zenbaki mistoa.

  • Zenbakien frakzioak.

  • Frakzio hamartarrak eta portzentajeak.

  • Frakzio baliokideak.

  • Frakzio baliokideen funtsezko propietatea.

  • Frakzioen zenbakizko balioak nola konparatu.

  • Izendatzaile bereko frakzioen batuketa eta kenketa.

  • Frakzioen eta zenbakien arteko biderketa.


AGREGA SEKUENTZIA DIDAKTIKOAK

Frakzioak eguneroko bizitzan/Las fracciones en la vida cotidiana

Zatikiekin eragiketak/Operaciones con fracciones


Agrega, aurkezpena eta jarduerak

Jclic Aukeratu "Zatikiak"
Beste Jclic jarduera bat


Jclic Aukeratu "Zatikien mundura"


Las fracciones y sus términos

Comparación de fracciones

Fracciones equivalentes

Fracciones decimales y números decimal

Fracción de una cantidad
Suma y resta de fracciones con el mismo denominador