Euskara eta literatura

1.- Deskribapena

 • Irakurri eta ulertu: Axel, aztia
 • Gure testuak: Haur-kantak
 • Lexikoa: Antonimia
 • Ortografia: Alfabetoa. Digramak
 • Gramatika:
  • Euskara eta inguruko hizkuntzak.
  • Munduko hizkuntzak
 • Idatzi: Deskribapena: pertsonak
 • Hitz egin:Ezaugarri fisikoak eta izaerazkoak adieraztea.
 • Entzun eta ulertu: Pertsonak deskribatzea
 • Hizkuntza eta IKTak:Liburutegia, mediateka eta hemeroteka.

2.- Gutuna

 • Irakurri eta ulertu: Eskutitza
 • Gure testuak: Kopla zaharrak
 • Lexikoa: Sinonimia
 • Ortografia: Puntua
 • Gramatika:
  • Perpausa: Subjektua eta predikatua
  • Perpaus motak
 • Idatzi: Gutuna
 • Hitz egin: Aho-korapiloak irakurtzea
 • Entzun eta ulertu: Akatsak bilatzea
 • Hizkuntza eta IKTak: Eskolako liburutegia

3.- Narrazioa

 • Irakurri eta ulertu: Sorginkeria
 • Gure testuak: Aho-korapiloak
 • Lexikoa: Polisemia
 • Ortografia: Letra larria
 • Gramatika: Perpaus bakunak eta elkartuak
 • Idatzi: Narrazioa
 • Hitz egin: Bizipenak kontatzea
 • Entzun eta ulertu: Bizipenak entzutea
 • Hizkuntza eta IKTak: Fitxa bibliografikoa

4.- Elkarrizketa narrazioan

 • Irakurri eta ulertu: Denboraren makina
 • Gure testuak: Gabon-kantak
 • Lexikoa: Eguraldiaren eremu semantikoa
 • Ortografia: Harridura-ikurra eta galdera-ikurra
 • Gramatika:Izena: motak
 • Idatzi:
  • Elkarrizketa narrazioan
  • Estilo zuzena eta zehar estiloa
 • Hitz egin: Bat-bateko elkarrizketak sortzea
 • Entzun eta ulertu: Larrialdietako deiak egitea
 • Hizkuntza eta IKTak: On-line hiztegiak

5.- Jarraibide-testua

 • Irakurri eta ulertu: Benetako lagunen aterpea
 • Gure testuak: Ipuina
 • Lexikoa: Hitz-eratorpena
 • Ortografia:
  • Ordinalak
  • Zenbaki erromatarrak
 • Gramatika: Determinatzaileak: artikuluak eta erakusleak
 • Idatzi: Jarraibide-testua
 • Hitz egin: Argibideak ematea
 • Entzun eta ulertu: Ibilbide bat marraztea
 • Hizkuntza eta IKTak: Testuko ideia nagusiak

6.- Iragarpen-testua

 • Irakurri eta ulertu: Narnian berriro
 • Gure testuak: Kondaira
 • Lexikoa: Atzizkiak: hitz abstraktuak
 • Ortografia: Koma (I)
 • Gramatika: Determinatzaileak: zenbatzaileak
 • Idatzi: Iragarpen-testua
 • Hitz egin: Nahiak eta asmoak adieraztea
 • Entzun eta ulertu: Etorkizuneko asmakizunak irudikatzea
 • Hizkuntza eta IKTak: Eskemak egitea

7.- Albisteak

 • Irakurri eta ulertu: Argi-kutsadura
 • Gure testuak: Alegia
 • Lexikoa: Atzizkiak: denbora
 • Ortografia: Ehunekoak
 • Gramatika: Izenondoaren graduatzaileak: konparazioa
 • Idatzi: Albistea
 • Hitz egin: Albisteak intonazioarekin ematea
 • Entzun eta ulertu: Irratiko albistea aztertzea
 • Hizkuntza eta IKTak: Eskemak interpretatzea

8.- Seinaleak

 • Irakurri eta ulertu:Miss Txatarra
 • Gure testuak: Esaera zaharrak
 • Lexikoa: Lehorreko garraiobideen eremu semantikoa
 • Ortografia: Koma (II)
 • Gramatika: Izenordainak
 • Idatzi: Seinaleak
 • Hitz egin: Errepide-mapak interpretatzea
 • Entzun eta ulertu: Kalean planoak ulertzea
 • Hizkuntza eta IKTak: Grafikoak egitea eta interpretatzea

9.- Komikia

 • Irakurri eta ulertu: Tintinen aita
 • Gure testuak: Pasadizoak
 • Lexikoa: Hitz-elkarketa
 • Ortografia: Hitz elkartuen idazkera
 • Gramatika: Aditza: pertsona, numeroa, aldia eta modua
 • Idatzi: Komikia
 • Hitz egin: Txisteak kontatzea
 • Entzun eta ulertu: Hizketa gaia bereiztea
 • Hizkuntza eta IKTak: Interneten informazioa bilatzea: bilatzaileak

10.- Informazio-orria

 • Irakurri eta ulertu: Osaba Bin Floren
 • Gure testuak: Bertsoak
 • Lexikoa: Esamoldeak
 • Ortografia: Bi puntuak
 • Gramatika:
  • Aditz nagusia eta aditz laguntzailea
  • Aditz trinkoak
 • Idatzi: Informazio-orria
 • Hitz egin:Toki ikusgarriak gomendatzea
 • Entzun eta ulertu: Gomendioak entzutea
 • Hizkuntza eta IKTak: Testuak idaztea (I): ideien ordena

11.- Ditxoak

 • Irakurri eta ulertu: Olerkiak
 • Gure testuak: Baladak
 • Lexikoa: Laburtzapenak, siglak eta akronimoak
 • Ortografia: Sigla eta laburduren idazkera
 • Gramatika: Aditzondoak
 • Idatzi: Ditxoak
 • Hitz egin: Igarkizunak sortzea
 • Entzun eta ulertu: Igarkizunak ebaztea
 • Hizkuntza eta IKTak: Testuak idaztea (II): egokitasuna, kohesioa eta koherentzia

12.- Afixa

Irakurri eta ulertu: Eguzkilore
Gure testuak: Igarkizunak
Lexikoa: Teknologia berrien eremu semantikoa
Ortografia: Berrikusketa
Gramatika: Juntagailuak
Idatzi: Afixa
Hitz egin: Esaera zaharrak erabiltzea
Entzun eta ulertu: Esaera zaharren esanahia identifikatzea
Hizkuntza eta IKTak: Testuak berrikustea eta zuzentzea


Hizkuntza-arloa. Lehen Mailako Hezkuntza. Hirugarren zikloa / Área de Lengua Primaria Tercer Ciclo
Sekuentziak
Hizkuntza. Irakurketa. 1. maila / Lengua Lectura Nivel 1
Hizkuntza. Irakurketa. 2. maila / Lengua Lectura Nivel 2
Hizkuntza. Irakurketa. 3. maila / Lengua Lectura Nivel 3
Hizkuntza. Idazketa. 1. maila / Lengua Escritura Nivel 1
Hizkuntza. Idazketa. 2. maila / Lengua Escritura Nivel 2
Hizkuntza. Idazketa. 3. maila / Lengua Escritura Nivel 3

Gazteentzako ipuinak euskaraz

ARNAITZ IRIONDO Ikusezina naiz 8'33''

Umeentzako ipuinak euskaraz

GRIMM ANAIAK

Otsoa eta zazpi antxumeak 6'10''

JUAN KRUZ IGERABIDE

Rogelioren itzal tentela 2'49''

MARIASUN LANDA

Dilijentzia 3'24''Txolarrea 2'58''

'ESKOLETAN JASOTAKOAK'

Eta zu, nola zaude? 2'16''Katu lotia 4'Ibonen ametsa 2'56''Zapatandi 3'45''Josefina sorgina 4'24''

TONY ROSS

Sara 3'02''

GLORIA SÁNCHEZ GARCÍA

Katu narrasa 2'38''

JON SUÁREZ eta PELLO AÑORGA

Ostadarra 1'32''

AITOR URIARTE

Aitonaren altxorra 4'11''

EUSKAL HERRIKO IPUINAK

Patxi errementaria 5'10''Sardina saltzailea 3'19''

EUSKAL HERRIKO OLERKIA

Zurrungaren kantua 1'15''

INGALATERRAKO IPUINA

Hiru txerrikumeak 4'58''

ISRAELGO IPUINA

Arrautza baten balioa 4'37''ENTZUMENAK

AITTU1 WIKIA: Pako Eizagirreren orrialdea

Testu grabatuak: Ipuinak, narrazioak, iritziak...

Ipuinak eta poesiak audioan

Bazen behin:

HIZTEGIA

Hiztegi jokoak:

Proprofs:
Animaliak

IKASBIL.JPG
IKASBIL.JPG
IKASBIL: HABEKO MATERIALA1. eduki multzoa. Ahozko komunikazioa: entzutea, hitz egitea eta elkarrizketan aritzea

GAZTEENTZAKO ETA UMEENTZAKO IPUINAK EUSKARAZ
Izena:GAZTEENTZAKO ETA UMEENTZAKO IPUINAK EUSKARAZ
Egilea: etxegiroan.com
Ipuinak aukeratu, entzun eta gozatu.

Izena: MIKROIPUIN LABEA
Hizkuntza: euskaraz
Ariketa mota: Ipuinak entzuteko
Egilea: Lekeitioko Arrakala Irrati librea
ODE mota: entzumena
Taldekatzea: Banaka
Denbora: ipuinaren arabera
Irizpenak: Hona hemen dauden audioak


Urdina beltz
Ahoa zabaldu
Mamua
Dortoka eta eskorpioia
Gupidarik gabe
Zaporea
Greba
Afaria (Zaporea II)
Euria maite zuen gizona
iFaxion
Trinitatea

Txapela

Ura
Txoria
Nunca mais
Oporrak
Barraskiloa eta barea
Apaiza eta harakina
Printzea eta printzesa
Beltza gorri
Doministikua
Onddoa
Idazlea
Banpiroa
Zientzialaria
Euria maite zuen gizona II
Itzali eta piztu
Gutuna
Durango (Idazlea II)
Olentzero
Asmoak
Elur-panpina
Ebakuntza
Herio
Begiradak
Hotza
Zikloia
Demokrata
Bekatua
Urteurrena (Erronka II)
Argia
Ipuina
Begi berdeak (Katua II)

ESAMOLDEAK
Izena: ERRAMOLDEAK
Hizkuntza: euskaraz
Ariketa mota: esamoldeak ikasteko
Egilea: ARGIA eta Zazpiak Batman kolektiboa. Manxut-en orrialdean aurkitua
ODE mota: esamoldeak
Taldekatzea: Banaka
Denbora:
Irizpenak:Esamoldeak landu ahal izateko, webgune honetan euskaraz lokuzio, esklamazio eta esamolde asko dago. Horietako batzuk, alegia, euskararen betiko ondareko zati diren batzuk bildu dituzte lan honetan


BERTSOLARITZA:
Izena: BERTSO DOINUTEGIA
Hizkuntza: euskaraz
Ariketa mota:
Egilea: Bertsozale Elkartea
ODE mota : bertsolaritza
Taldekatzea:banaka edo taldeka
Denbora:
Irizpenak: bertsoen doinuak bilatzeko tresna

Izena: KILIKAGARRIAK
Hizkuntza: euskaraz
Ariketa mota: bertsolaritza
Egilea: Bertsozale Elkartea
ODE mota: bertsolaritza
Taldekatzea:banaka edo taldeka
Denbora:
Irizpenak: bertsoak osatzeko eta jolasteko.Bi atal daude: hitzontza eta bakoitzari berea

Izena: XI-LA-BA
Hizkuntza: euskaraz
Ariketa mota:
Egilea:
ODE mota : bertsolaritza
Taldekatzea: banaka edo taldeka
Denbora:
Irizpenak: Bertso saioei buruz informazioa jasotzeko. Xiberoa, Lapurdi eta Baxe Nabarreko Bertsulari Xapelketa

2. eduki multzoa. Komunikazioa idatzia: irakurtzea eta idaztea.

HIZTEGIA

http://photopeach.com/user/GaldakaokoUE

HITZ-JOKOAK
Izena: MIHILUZE
Ariketa mota:Jokoa online
EITB-n ematen den saioa jolas bihurtuta: zer da zer, esamesak, erantzuna emanda, tribuaren berbak, eroglifikoak, potokumeak eta horma.
Webgune honetan pasahitza behar da, berehala lortzen da erabiltzailea, pasahitza eta eposta jarri ondoren.
3. eduki multzoa. Literatura-hezkuntza
MITOLOGIA

Izena: Mitologia
Hizkuntza: euskaraz
Ariketa mota: Webquest
Egilea: Maibe San Nicolás, Kontxa eskolako irakaslea
Non aurkitu : elkarrekin.org-n
Taldekatzea: Euskal Mitologia ezagutu dezaten webquest honek taldeka lan egitea proposatzen du.
Denbora: Webquestak egiteko saio batzuk behar dira. Kasu honetan 6 saio inguru.
Irizpenak: Oso erabilgarria, loturak begiratu umeekin aritu baino lehen

Izena: EUSKAL MITOLOGIA
Ekintza mota: Webquest
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: Itsaso Alvarez. PHPWebquest-en aurkitua.
IKT beharrak: Oinarrizkoak, testu prozesadorea edo diapositibak egiteko programak (power point, Open Office Impress, Notebook…) eta internet.
ODE mota: Euskal Mitologia ezagutu.
Taldekatzea: Talde txikiak
Denbora: Webquestak egiteko saio batzuk behar dira. Kasu honetan 8-10 saio inguru.
Irizpenak: erabilgarria, loturak begiratu umeekin aritu baino lehen

IPUINAK ETA KONDAIRAK
Ariketa mota: Webquest
Izena: Ipuinak eta kondairak
Egilea: Marian York
Non aurkitu : elkarrekin.org-n
Ikerketa, bilaketa, bilketa egin ondoren eta partaide guztien ipuinak irakurri, entzun eta ikusi ondoren, ipuin eta kondaira gehiago jakiteaz gain, Euskal Herriko eta beste munduko hainbat tokitako kultura ezberdinak ezagutzeko.

Izena: Otsoa eta Azeria
Ekintza mota: JClic
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: César Martínez Iturralde Jclic bilduman aurkitua.
IKT beharrak: internet. Java programa ezinbestekoa da ipinita izatea ordenadorean ekintza hau online egiteko. Aukera dago ordenagailura jeisteko eta bertatik egiteko (CLIC programa instalatu ondoren).
ODE mota: ulermena, ortografia
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Amara Berriko sisteman oinarrituta.Ipuinaren irakurketa, ulermena eta atalak lantzen dira.

ESAERA ZAHARRAK
Izena: 10 Esaera Zahar
Ekintza mota: JClic
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: José Javier Zozalla Leacha. Jclic bilduman aurkitua.
IKT beharrak: internet. Java programa ezinbestekoa da ipinita izatea ordenadorean ekintza hau online egiteko. Aukera dago ordenagailura jeisteko eta bertatik egiteko (CLIC programa instalatu ondoren).
ODE mota: esaera zaharrak
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: ariketa mota desberdinak

Izena: ATSOTITZAK
Hizkuntza: euskaraz, ingeleraz eta latinez
Ariketa mota:
Egilea: Gotzon Garate
ODE mota: atsotitzak
Taldekatzea: Banaka edo talde lanak egiteko
Denbora:
Irizpenak: 14.458 euskal atsotitz eta nola esaten diren espainolez, ingelesez eta latinez
4. eduki multzoa. Hizkuntzari buruzko hausnarketa
Izena: HIZKUNTZA ADIERAZGARRIAREN NAHASTE KUALITATIBOAK. GALDERAK: NON, ZER, NORK, NOIZ
Ekintza mota: AGREGA Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: hiztegia
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak:. Sekuentzia honen helburua da galderak egiteko elementuak egoki erabiltzea haurrak..-

Izena: HIZKUNTZA ADIERAZGARRIAREN NAHASTE KUALITATIBOAK: BAIEZTATU ETA EZEZTATU
Ekintza mota: AGREGA Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: hiztegia
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak:. Eguneroko bizitzako egoeretan baieztatzeko eta ezeztatzeko gai izatea

Izena: HIZKUNTZA ADIERAZGARRIAREN NAHASTE KUALITATIBOAK. HEMEN, HAN TOKI ADITZONDOAK
Ekintza mota: AGREGA Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: hiztegia
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Toki aditzondoak behatu, identifikatu eta bereizi. Eta eguneroko bizitzako egoeretan erabili.

Izena: HIZKUNTZA ADIERAZGARRIAREN NAHASTE KUALITATIBOAK. NI ETA ZU PERTSONA IZENORDEAK.
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: hiztegia
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak:. Ni eta zu izenordeak diskriminatu, eguneroko bizitzako egoeretan erabiltzeko..-

Izena: HIZKUNTZA ADIERAZGARRIAREN NAHASTE KUALITATIBOAK: DENBORAZKO ISTORIOAK
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: hiztegia
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Denborazko zenbait espazio identifikatu eta barneratu eta eguneroko bizitzako jardueretan erabili.

Izena: IPUINA ENTZUN ETA IKUSI: HEMEN ETA HAN
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Gaztelaniaz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: testuak osatzen.
Taldekatzea: Taldeka.
Denbora: 3 saio
Irizpenak: Ipuin edo kontakizun batean “hemen” eta “han” aipatuko dituzte eta nabarmendu egingo dira. Ondoren irudiak agertuko dira gertuago eta urrunago dauden objektuei buruz. Irudi horien azpian “hemen” eta “han” hitzak egongo dira.
ORTOGRAFIA
Izena: Otsoa eta Azeria
Ekintza mota: JClic
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: César Martínez Iturralde Jclic bilduman aurkitua.
IKT beharrak: internet. Java programa ezinbestekoa da ipinita izatea ordenadorean ekintza hau online egiteko. Aukera dago ordenagailura jeisteko eta bertatik egiteko (CLIC programa instalatu ondoren).
ODE mota: ulermena, ortografia
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Amara Berriko sisteman oinarrituta.

Izena: Saharako ipuinak - Herrena eta itsua
Ekintza mota: JClic
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: César Martínez Iturralde Jclic bilduman aurkitua.
IKT beharrak: internet. Java programa ezinbestekoa da ipinita izatea ordenadorean ekintza hau online egiteko. Aukera dago ordenagailura jeisteko eta bertatik egiteko (CLIC programa instalatu ondoren).
ODE mota: Ortografia z, s,tx, tz, ts,
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Amara Berriko sisteman oinarrituta


GALDERAK ETA ERANTZUNAK
Izena: GALDERAK ETA ERANTZUNAK
Jolasak. Aditzak, gramatika, ortografia, esaerak, hiztegia, sinonimoak eta antonimoak lantzeko aukera erakargarria.
Internet konexioa beharrezkoa da.


ADITZAK
Izena: ADIRUDI
Ekintza mota: JClic
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: José Manuel Mikelez. Jclic bilduman aurkitua.
IKT beharrak: internet. Java programa ezinbestekoa da ipinita izatea ordenadorean ekintza hau online egiteko. Aukera dago ordenagailura jeisteko eta bertatik egiteko (CLIC programa instalatu ondoren).
ODE mota: aditzak
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: . Euskeraz egindako programa bat da eta euskal aditza lantzeko erabil daiteke. Irudien bidez laguntzailearen erabilpena esakatzen da.

Izena: Aditzak
Ekintza mota: JClic
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: José Manuel Mikelez Jclic bilduman aurkitua.
IKT beharrak: internet. Java programa ezinbestekoa da ipinita izatea ordenadorean ekintza hau online egiteko. Aukera dago ordenagailura jeisteko eta bertatik egiteko (CLIC programa instalatu ondoren).
ODE mota: aditzak
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailakoentzat eginda dago, baina 3. zikloan ere erabilgarria izan daiteke.


Izena: Hizki saldak
Ekintza mota: JClic
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: Toni Miquel Mollà. Itzultzailea: Blanca Besga. Jclic bilduman aurkitua.
IKT beharrak: internet. Java programa ezinbestekoa da ipinita izatea ordenadorean ekintza hau online egiteko. Aukera dago ordenagailura jeisteko eta bertatik egiteko (CLIC programa instalatu ondoren).
ODE mota: hizkuntza
Taldekatzea: Bakarka edo binaka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: .
5. eduki multzoa. Hizkuntzaren dimentsio soziala
KOMUNIKABIDEAK
Izena: HERRI ALDIZKARIAK
Ekintza mota: Berriak topatzeko
Hizkuntza; euskaraz
IKT beharrak: Oinarrizkoak
ODE mota; komunikabideak
Irizpenak: aldizkari eta egunkari desberdinak erabil ditzaten.

OHITURAK
Izena: IHAUTERIAK
Ekintza mota: JClic
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: José Manuel Beltrán Urcelay . Jclic bilduman aurkitua.
IKT beharrak: internet. Java programa ezinbestekoa da ipinita izatea ordenadorean ekintza hau online egiteko. Aukera dago ordenagailura jeisteko eta bertatik egiteko (CLIC programa instalatu ondoren).
ODE mota: Euskal Herriko Ohiturak
Taldekatzea: Bakarka edo binaka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Euskal Herriko ihauterien pertsonaiak

NOMADAK
Izena: NOMADAK
Ekintza mota: Webquest
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PHPWebquest-en aurkitua. Anonimoa
IKT beharrak: Oinarrizkoak, testu prozesadorea eta internet.
ODE mota: Munduko beste kulturen ohiturak ezagutzea
Taldekatzea: Talde txikiak
Denbora: Webquestak egiteko saio batzuk behar dira. Kasu honetan 8-10 saio inguru.
Irizpenak: Egunerokotasuna; ohiturak; nomadak izatearen zergatia; erabiltzen dituzten erropa eta tresneria;... ezagutzeko.


Izena: SEGAPOTOEN MEZU SEKRETUAK
Hizkuntza: euskaraz
Ariketa mota: esamoldeak ikasteko
Egilea: ARGIA eta Zazpiak Batman kolektiboa Manxut-en orrialdean aurkitua.
ODE mota: hizkuntza idatzia
Taldekatzea: Banaka
Denbora:
Irizpenak:Gaur egun sms-a idazteko erabiltzen diren laburdurak

Izena: TECLADIT. MEKANOGRAFIA IKASTAROA
Ekintza mota: JClic
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: Manuel V. Tortajada Itzultzailea: Blanca Besga. Jclic bilduman aurkitua.
IKT beharrak: internet. Java programa ezinbestekoa da ipinita izatea ordenadorean ekintza hau online egiteko. Aukera dago ordenagailura jeisteko eta bertatik egiteko (CLIC programa instalatu ondoren).
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka edo binaka.
Denbora: 8 saio
Irizpenak: arintasuna lortzeko ariketak.
Izena: JALGI-TALKI
Ekintza mota: Berehalako mezularitza zerbitzua euskaraz
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: euskalerria.org-en aurkitua
IKT beharrak: oinarrizkoak
ODE mota: elkarrizketa idatzia
Taldekatzea: Banaka
Denbora:Nahi bezain beste.

Izena: posta zerbitzua euskaraz
Ekintza mota: e_posta
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: euskalerria.org
IKT beharrak: oinarrrizkoak
ODE mota: hizkuntza idatzia
Taldekatzea: banaka
Denbora:nahi bezain beste.

ABESTIAK-KARAOKEAK
Izena: TXATXANGORRIA
Hizkuntza: euskaraz
Non aurkitua: CALETA VIDEOS
Egilea: Gabi de la Maza
ODE mota: euskal abestiak
Taldekatzea: bakarka edo taldeka
Irizpenak:Kanal honetan Euskal musika hedatu nahi da. Dauden bideo guztiak EUSKAL KARAOKEAK dira.

Izena: EUSKARAOKEA
Hizkuntza: euskaraz
Egilea:
ODE mota: abestiak
Taldekatzea: bakarka edo taldeka
Irizpenak:Ikasleekin abestiak ikasteko eta abesteko
LH 5

 • Antonimoak eta alfabetoa
 • Deskribapenak
 • Munduko hizkuntzak

Archivos adjuntos (3)

 • lh5-EUSKARA ANTONIMOAK-ALFABETOA.notebook el 27/10/2010 19:32 por J. E. (versión 1)
  1450 kb Descargar
 • lh5-EUSKARA DESKRIBAPENAK.notebook el 27/10/2010 19:35 por J. E. (versión 1)
  2106 kb Descargar
 • lh5-munduko hizkuntzak.notebook el 27/10/2010 19:40 por J. E. (versión 1)
  6608 kb Descargar