7.- Albisteak

  • Irakurri eta ulertu: Argi-kutsadura
  • Gure testuak: Alegia
  • Lexikoa: Atzizkiak: denbora
  • Ortografia: Ehunekoak
  • Gramatika: Izenondoaren graduatzaileak: konparazioa
  • Idatzi: Albistea
  • Hitz egin: Albisteak intonazioarekin ematea
  • Entzun eta ulertu: Irratiko albistea aztertzea
  • Hizkuntza eta IKTak: Eskemak interpretatzea