12.- Afixa

HIZKUNTZA ETA GIZARTEA

Igarkizunak

LEXIKOA

Teknologia berrien eremu semantikoa

ORTOGRAFIA

Berrikusketa

GRAMATIKA

Juntagailuak

IDATZI

Afixa

HITZ EGIN ETA ULERTU

Esaera zaharrak erabiltzea
Esaera zaharren esanahia identifikatzea

HIZKUNTZA ETA IKTak

Testuak berrikustea eta zuzentzea